Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På dessa sidor finner du information om bidrag och stöd i Ystads kommun.
Från och med den 1 januari 2020 sker all vår bidragshantering digitalt.
Klicka på i-symbolen intill bidragsnamnet för att läsa mer om respektive bidrag.
Mer information finns i våra bidragsbestämmelser.
Klicka här för att läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vill ni söka bidrag?
För att kunna söka bidrag krävs personlig inloggning. Denna får du genom att kontakta Kultur o Utbildning - Fritid. Hit kan du också vända dig om du har frågor om bidragen.